”Det vi tar ifrån er kommer ni aldrig att sakna!”
 
Allservice Städ och Fönsterputs AB är en välrenommerad firma som stått emot väder och vind i över 30 år, trots att de verkar inom ett av de mest konkurrensutsatta fälten i landet, där svartjobb och oseriösa firmor härjar.
 
Ägarna till Allservice har ända sedan starten 1974 satsat på kvalitet, vilket har gett dem ett gott rykte, högt anseende och lett till att de ständigt kunnat expandera. Lasse Grées och Jörn Andersen började för 30 år sedan med att putsa fönster tillsammans åt företag och privatpersoner. Idag har de 16 anställda och verksamheten är också utvidgad till städning av kontor och privatbostäder.
– Eftersom branschen är så konkurrensutsatt så ställer vi höga krav på våra anställda, vilket gör att vi kan leverera en tjänst där vi lever upp till det förtroende som vi byggt upp under årens lopp, säger Lasse. Med våra krav på seriositet och noggrannhet har det faktiskt ibland varit svårt att hitta duktig arbetskraft.
 
Men deras hårda krav och motton har gett utdelning och inneburit att den Lidingöbaserade firman har uppdrag i Stockholm och många kranskommuner och tänker fortsätta att expandera.
– Ett nytt växande område för oss är privatstädningar av villor och lägenheter, säger Lasse. Detta har ökat markant, och det kommer sannolikt att fortsätta.
Lasse tror att detta beror på att folk verkligen vill släppa in någon de litar på och som dessutom inte försvinner efter några månader. Han ser ljust på framtiden och tror och hoppas också på en framtida politisk vändning då skattelättnader ges till denna typ av tjänster.
– Om det blivit en succé i Finland med sådana tjänster så borde det väl också kunna bli det i Sverige. Vi får hoppas att det blir ett slut på pigdebatten, ett arbete är väl lika mycket värt var än man utför tjänsten.
 

Allservice

Bransch:
/ Tjänster

Telefon: 08-7664970
Fax: 08-7665470


Email:
lasse.grees@swipnet.se

Hemsida:
www.allservice-fs.com

Adress:
Allservice
Box 1117
18122 Lidingö

| 13 SENASTE FÖRETAGEN